DURON SHP E6 10W40

Haszongépjármű motorolajok (DURON) - Szállítmányozás

Kiszerelések

5 liter
20 liter
205 liter
1000 liter

DURON SHP E6 10W40

DURON SHP E6 10W40
 
Bevezetés  Petro-Canada DURON™ prémium teljesítményű, többfokozatú dízel motorolajai az iparágban vezető védelmet nyújtanak a meg- növekedett kopás ellen, ami alacsonyabb termelékenységet és üzemanyag-gazdaságosságot eredményezhet.  A DURON™ termékcsalád úgy került ki fejl esztésre, hogy fel ülmúlja az ACE A E6, E7 és/vagy E9 teljesí tményre vonatkozó követelményeit, valamint a kül önféle API üzemelési követelményeket, úgy mint a CK- 4, a CJ - 4 és az azokat megelőzőket. Ezek a dí zel motorolajok meghaladják a legmagasabb teljesí tmény- szintet, és meghosszabbí tott igénybevételi intervallumokat, továbbá minden időjárási körülmény között kiváló telj esí tmény t nyújt anak. A DURON nagy teljesí tményű dí zelmotorol ajai kiváló motor védelmet és üzemi hat ékonyságot biztosí tanak. A 99,9% - os ti szt aságú al apol ajjal készült DURON felül múlja az API és az  ACE A követelményeit, valamint az  OEM specifikáci ókat, hogy kézzelfogható előnyöket biztosí t- sanak, úgy mint hosszabb motorél et tartam, megnövekedet t olajleeresztési időközök*, jobb időjárási védelem és nagyobb  hat ékonyság, melyek elősegítik a termel ékenység növel ését. 
 
Tulajdonságok és előnyök:
 
•   Teljeskörü kopás elleni védelem 
•  Kiváló motorvédelmet biztosít. 
•   Maximalizálja az igénybevételi intervallumokat és segít
csökkenteni a karbantartási költségeket. 
•   Meghosszabbítja az olajleeresztési időközöket. 
•   Csökkenti az oxidációs sűrűsödést 
•   Segít növelni az üzemanyag-gazdaságosságot. 
•   Meghosszabbítja az olajleeresztési időközöket. 
•   Gondoskodik az alacsony hőmérsékleti kenésteljesít-ményről